Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami
W dniu 3 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy przedstawili informacje na temat zabezpieczenia budynków na zimę oraz działań profilaktycznych podejmowanych w okresie zimowym poprawiających bezpieczeństwo uczniów, a także podjętych działań w zakresie zorganizowania ferii zimowych w szkołach.

Ponadto omówiono plany związane ze zmianą organizacyjną pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 wynikające z nowych przepisów ustawy o systemie oświaty dotyczących spełniania obowiązku szkolnego przez sześciolatki oraz ustalano części artystyczne podczas uroczystości gminnych.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone