Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Roboty drogowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec - Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki - etap I”
W dniu 5 lipca 2016 r. w miejscowości Kumów Plebański trwają prace na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec - Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki - etap I” – odcinek o długość 470 mb.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o.  z Zamościa wyłonione w wyniku przetargu nieograniczonego.

Zakres robót obejmuje:

  • wykonanie podbudowy z tłucznia
  • położenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
  • wykonanie zatok w ilości 2 szt.
  • roboty wykończeniowe (zatoki)

Przewidywany termin zakończenia prac przypada na dzień 30 lipca br.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone