Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Uroczyste wręczenie umów w ramach PROW w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Chełmie
W dniu 13 lipca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyło się uroczyste wręczenie umów na realizację zadania typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.  W uroczystości uczestniczyli:  Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Edmund Bożeński Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Starostowie oraz Wójtowie z terenu powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i świdnickiego.

Umowę dla Gminy Leśniowice wręczono na ręce Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy. W ramach ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji” Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, objętego PROW na lata 2014 – 2020 na terenie gminy realizowane będzie zadanie pn.: „Przebudowa – modernizacja drogi w miejscowości Poniatówka” o długości 1,787 km.oprac. Maria Sadurska
© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone