Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki – etap I”
W dniu 19 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki – etap I” pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice a Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym  sp. z o.o. we Włodawie.

W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania:

  • wykonania poszerzenia istniejącej nawierzchni z niesortu kamiennego,
  • wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej,
  • wykonania zjazdów,
  • wyrównania oraz utwardzenia i obsiania poboczy trawą,
  • ustawienia znaków drogowych.


Termin wykonania inwestycji przypada na dzień 22 sierpnia br.


oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone