Strona główna


Urząd Gminy Leśniowice

Roboty drogowe w Kumowie Majorackim
W dniu 21 lipca 2016 r. w miejscowości Kumów Majoracki trwają prace drogowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę dróg gminnych Sielec – Kumów Plebański i miejscowości Kumów Majoracki – etap I”.

Aktualnie wykonawca Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp z o.o. we Włodawie wykonała nawierzchnią z mieszanki mineralno – bitumicznej. Do zakończenia remontu pozostają jeszcze zjazdy i prace wykończeniowe na poboczach.

Planowany termin oddania inwestycji ubiega z dniem 22 sierpnia br.

Nowa nawierzchnia przyczyni się do poprawy dojazdu do posesji, a także odwiedzenia miejsca atrakcyjnego jakim jest Pomnik przyrody dąb szypułkowy.


oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone