Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na dowóz uczniów
w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018W dniu 25 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018.

Wykonawca usługi przewozowej został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Chełmie Sp. z o.o. Cieszymy się, że nadal usługi dowozowe świadczyć będzie to przedsiębiorstwo.

Umowę pomiędzy Gminą Leśniowice a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Chełmie Sp. z o.o.  podpisali Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice i Pan Waldemar Szynal Prezesa Zarządu.

Przewiduje się ze w roku szkolnym 2016/2017 dowożonych do szkół na terenie gminy Leśniowice będzie 153 uczniów.

Liczymy na dobry i bezpieczny dowóz naszych uczniów.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone