Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzęduW dniu 29 lipca 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady przedłożona została Informacja nt. organizacji Gminnych Dożynek, a także Informacja z realizacji Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leśniowice za 2015 r.

Ponadto został omówiony protokół z przeprowadzonej kontroli urzędu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.
Omówiono również wnioski z poprzedniego kierownictwa, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone