Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Prace drogowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakołupy Duże"
W dniu 9 sierpnia 2016 r. w miejscowości Rakołupy Duże trwają prace drogowe na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rakołupy Duże”.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa wykonał warstwę odsączającą  z piasku, podbudowę z tłucznia oraz niesortu kamiennego oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej.

Termin wykonania inwestycji został wyznaczony na dzień 31 sierpnia br.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone