Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Dożynki


W dniu 21 sierpnia 2016 r. na Stadionie Sportowym w Leśniowicach odbyły się "Gminne Dożynki 2016", zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Dożynki Gminne zwane też Świętem Plonów, mające swój rodowód jeszcze w czasach średniowiecznych, są podziękowaniem za tegoroczne zbiory i jednocześnie prośbą o pomyślność przyszłych. To niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas żniw.

Dożynki na ziemi Leśniowskiej mają już swoją tradycję i ukazują piękno polskiego regionalnego folkloru. Święto plonów to dzień dziękowania za chleb, który jest symbolem dostatku, sytości i obfitości. Władze gminy, jak co roku starali się by ten dzień był dniem wyjątkowym. Dniem, który pozostanie na długo w pamięci zarówno naszych mieszkańców jak i przybyłych gości.

Dożynki Gminne rozpoczęła prowadząca, która powitała wszystkich obecnych na uroczystości. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który również serdecznie powitał wszystkich gości i mieszkańców oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, że dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w kalendarzu każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Wyraził uznanie i podziękował wszystkim rolnikom za całoroczny trud włożony w ich codzienną pracę oraz życzył aby wreszcie rząd docenił trud pracy rolnika, aby nadszedł dla nich dobry czas i aby mogli korzystać z nowych możliwości i szans jakie niesie przyszłość. Ponadto życzył dużo zdrowia i pomyślności, udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

W uroczystościach dożynkowych udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Józef Górny Wiceprezydent Miasta Chełm, Pani Beata Augustynek i Pan Andrzej Czerniej Radni Rady Powiatu w Chełmie, Pan Henryk Gołębiowski Wójt Gminy Wojsławice, Pan Dariusz Poliwczak Starszy Chorąży Sztabowy Placówki Staży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Andrzej Adamczyk Skarbnik Koła Nr 23 „Szarak” w Chełmie, Pan Mirosław Blacha Łowczy Koła Nr 23 „Szarak” w Chełmie,  Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, radni Rady Gminy Leśniowice, sołtysi, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sponsorzy, Panie z kół gospodyń wiejskich, twórcy ludowi, zespoły śpiewacze, dzieci i młodzież szkolna oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy i gmin ościennych.

Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, którą w intencji rolników odprawili: ks. Zygmunt Woźniak Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim oraz ks. Grzegorz Zając Wikariusz Parafii w Kumowie Plebańskim. Podczas Mszy Świętej odbył się korowód dożynkowy poprowadzony przez starostów dożynek Panią Ewę Szornal i Pana Tomasza Pastuszak, podczas którego przekazali oni tradycyjny bochen chleba wypieczony z tegorocznej mąki na ręce Wójta Gminy i księży.

W korowodzie udział wzięło 15 wieńców dożynkowych przygotowanych przez: Sołectwo Horodysko; Ochotniczą Straż Pożarną w Horodysku; Zespół Śpiewaczy „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego; grupę „Kreatywnych i Aktywnych” z Kumowa; Koło Gospodyń Wiejskich w Leśniowicach; Koło Gospodyń Wiejskich w Majdanie Leśniowskim; Sołectwo Nowy Folwark; Sołectwo Plisków; Sołectwo Poniatówka; Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup; Szkołę Podstawową w Rakołupach; Koło Gospodyń Wiejskich w Sarniaku; Zespół Śpiewaczy „Sielanki” z Sielca, Szkołę Podstawową w Sielcu oraz Sołectwo Teresin.

Podczas korowodu tradycyjnie można było usłyszeć pieśni dożynkowe oraz wiersze. Po zakończeniu mszy świętej Wójt Gminy i starostowie dożynek podzielili się ze wszystkimi gośćmi poświęconym chlebem.

Ponadto podczas uroczystości dożynkowych przeprowadzono i rozstrzygnięto konkursy. W konkursie na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy” z 15 wieńców, które startowały w konkursie, zwyciężył wieniec uwity przez Zespół Śpiewaczy „Rakołupianki” z Rakołup.

W konkursie na „Najsmaczniejszy chleb wiejski” z 12 chlebów zgłoszonych komisji, I miejsce zajął chleb upieczony przez Panią Teresę Prokop z Horodyska.

W konkursie na „Najsmaczniejsze ciasto drożdżowe pieczone na słodko”, z pośród 13 uczestniczek I miejsce zajęła Pani Jadwiga Domańska z Sarniaka.

Wszyscy uczestnicy konkursu za wieńce dożynkowe otrzymali dyplomy i nagrody finansowe, natomiast za chleb i pieczone ciasto drożdżowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwycięski wieniec i chleb będą reprezentowały naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Wierzbicy w dniu 11 września br.

W trakcie uroczystości dożynkowych Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego wręczył Zespołowi Śpiewaczemu „Rałupianki” z okazji ich 10-lecia działalności, list z gratulacjami, który na wniosek Starosty Powiatu Chełmskiego, wystosował Zarząd Województwa Lubelskiego.

Ogłoszono również wyniki i wręczono dyplomy i nagrody w konkursie na „Najładniejszy projekt zaproszenia dożynkowego”. Celem konkursu było umożliwienie zaprezentowania swojego talentu, popularyzowanie polskich tradycji oraz rozwijanie zdolności plastycznych. Przy ocenianiu brano pod uwagę oryginalność i pomysłowość, zgodność z tematyką zaproszenia oraz stopień nawiązania do tradycji.

Konkurs rozstrzygnięto w dwóch kategoriach. W kategorii dzieci zgłoszono 3 prace.

Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Radecka z Politówki. Przyznano również dwa drugie miejsca, które otrzymali: Agnieszka Duda z Teresina i Karolina Radecka z Politówki.

W kategorii dorośli zgłoszono 4 prace. Pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Popielnicka z Politówki. Przyznano również trzy drugie miejsca, które otrzymali: Diana Cichocka z Kumowa Majorackiego, Paulina Ścibak z Kumowa Majorackiego oraz Judyta Mróz z Poniatówki.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Tradycyjnie już na przygotowanych stoiskach można było spróbować regionalnych potraw  i wypieków, a także podziwiać prace twórców ludowych. W roku bieżącym swoje stoiska zaprezentowały sołectwa Horodysko, Kumów Majoracki, Leśniowice, Majdan Leśniowski, Nowy Folwark, Rakołupy, Plisków, Sarniak, Sielec, Teresin i Wierzbica a także grupa „Kreatywnych i Aktywnych” z Kumowa.

Podczas dożynek można było obejrzeć bogatą część artystyczną, w której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sielcu pod okiem Pani Edyty Tarajko i Pani Ewy Stańkowskiej oraz dwie grupy taneczne Saltores i Saltores Junior działające przy Świetlicy Wiejskiej w Rakołupach pod okiem Pani Sabiny Englot.

Tradycyjnie nie mogło zabraknąć zespołów śpiewaczych z terenu gminy tj: „Sielanki”, Rakołupianki” i „Kumowianki” oraz zespołów muzycznych: „Good Band” z Majdanu Leśniowskiego i ‘Riffi’n Roll” z Leśniowic.  Ponadto gościnnie wystąpił zespół „Arabeska” z Mircza.

Gwiazdą wieczoru był Zespół XFort i Adam Kraśko, którzy zgromadzili przed sceną liczną publiczność.

Dodatkową atrakcją dla przybyłych gości była degustacja pieczonego dzika, którego przygotowało Koło Nr 23 „Szarak” w Chełmie, konkurencja sportowa strzelania z procy ziemniakiem oraz wystawa fotograficzna wykonana przez uczestników warsztatów fotograficznych organizowanych przy świetlicy Wiejskiej w Rakołupach pod okiem Pana Mirosława Kaczora z Siennicy Różanej.

Uroczystość dożynkowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem okolicznych mieszkańców oraz przybyłych gości. Bogato zaopatrzone stoiska handlowe, stoiska sołectw, atrakcje dla dzieci oraz wspaniała zabawa dożynkowa z zespołem YAX do późnych godzin nocnych sprawiły, że nasi goście mogli przyjemnie spędzić czas wolny.

Bardzo serdecznie dziękujemy sołtysom, radom sołeckim, mieszkańcom sołectw, radnym oraz pracownikom odpowiedzialnym za sołectwa za wielki wkład pracy jaki włożyli w przygotowanie stoisk, wypieków, wieńców, a także za aktywny udział w tegorocznych dożynkach.

Serdeczne podziękowania należą się również sponsorom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tylu atrakcji. Sponsorami byli:

 1. Franciszek Lubaś Bank Spółdzielczy w Leśniowicach,
 2. Rajmunda i Zbigniew Popielniccy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe REN-ZBIG w Politówce,
 3. Elżbieta i Jarosław Tarajko Sklep Spożywczy w Leśniowicach,
 4. Leszek i Anna Gajewscy Spółdzielnia Usług Rolniczych w Leśniowicach,
 5. Agata i Tomasz Ścibak Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Kumowie Majorackim,
 6. Adam i Grzegorz Stasak Agro – Skup Plisków Kolonia
 7. Janusz Chęć z Poniatówki
 8. Monika i Sławomir Popielniccy z Sielca
 9. Arkadiusz Mazurek Agro-Pom Dębina,
 10. Wiktor Darmorost Młyn w Sielcu
 11. Adam Olifirowicz „Biomass” w Chełmie,
 12. Piotr Żelisko  „OPUS IT” Sp. z o.o. w Chełmie, 
 13. Waldemar Szynal PKS Chełm,
 14. Jerzy Rudziński Przedsiębiorstwo „Partner”, Srebrzyszcze,
 15. Basak Waldemar Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu,
 16. Tadeusz Zieńkowski „Budomel” w Chełmie, 
 17. Zbigniew Siłuch "Geo-Tech" Usługi Geodezyjne w Chełmie,
 18. Jerzy Panasiuk "Impuls" w Chełmie,
 19. Franciszek Dobruk  Zakład Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie, 
 20. Mazurek Eugeniusz Prezes UNiROLP Sp. z o.o. Srebrzyszcze,
 21. Paweł Kozłowski Okręgowa Stacja Kontroli w Wojsławicach, 
 22. Jan Kwiatkowski „Azart” w Chełmie,
 23. Giełażyn Krzysztof i Stępień Michał Piekarnia Małgoś Siennica Różana,
 24. Bogusław Stangryciuk "Eko" Piekarnia w Pokrówce, 
 25. Wojciecha Niemczyk Usługi Transportowe i Roboty Ziemne w Pokrówce,
 26. Tadeusz Badach Prezes OSM Krasnystaw.

.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone