Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Przekazanie do użytku nowych dróg z naszej gminy

W dniu 22 sierpnia 2016 r. w miejscowościach Kumów Plebański oraz Rakołupy Duże dokonano odbioru technicznego i przekazano do użytku drogi o łącznej długości 906 mb.

Wykonawcą prac w wyniku wyłonionego przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o w Zamościu.

Zakres robót obejmował wzmocnienie istniejącej podbudowy, wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej oraz roboty wykończeniowe tj. pogłębienie rowów i oznakowanie.

Łączny koszt inwestycji zamknął się w kwocie 279 931,00 zł.

Cieszymy się, że zrealizowane w/w inwestycje poprawią komfort oraz bezpieczeństwo komunikacyjne, a także ułatwią dotarcie m.in. do cmentarza parafialnego w Kumowie Plebańskim oraz mieszkańcom do gospodarstw domowych oraz pól.

oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone