Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami szkół
W dniu 23 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezesa Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas narady dyrektorzy szkół z terenu gminy Leśniowice omówili organizację placówek na rok szkolny 2016/2017 oraz przedstawili informacje  na temat wykonanych remontów w szkołach i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 r.

Następnie pracownicy tut. urzędu gminy streścili zasad konkursu 13.7 Infrastruktura szkolna oraz przedstawili informację dotyczącą zasad przyznawania stypendium socjalnego uczniom na rok szkolny 2016/2017.
Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone