Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obchody 25-lecia Niepodległości Ukrainy
W dniu 24 sierpnia 2016 r. w Lubomlu na Ukrainie odbyły się obchody 25-lecia Niepodległości Ukrainy. W uroczystości tej uczestniczyła delegacja powiatu chełmskiego i włodawskiego w składzie której był Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Uroczystość ta była również okazją do rozmów na temat realizacji wspólnych przedsięwzięć, zarówno po stronie polskiej, jak i ukraińskiej.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone