Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 25 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady rozpatrzona została Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz sprawozdania finansowe za I półrocze 2016 r. Gminnego Zakładu Komunalnego i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

Rozpatrzona została także Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016, Informacja z przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 oraz Informacja z przebiegu prac planistycznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obszarów Kasiłan, Kumów Majoracki, Kumów Plebański i Sielec w Gminie Leśniowice.

Omówiono również wnioski z poprzedniego kierownictwa, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2016 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone