Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 4 stycznia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom uchwały podjęte podczas XVI obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 29 grudnia 2016 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto podczas narady przyjęto Plan Pracy Kierownictwa na rok 2017 r. oraz omówione zostały sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2015 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone