Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Będziemy rozwijać obsługę informatyczną mieszkańców, rady oraz urzęduW dniu 21 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków i wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

    Miło nam poinformować, że wniosek „Regionalne Partnerstwo do ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej” złożony przez Gminy Leśniowice, Stoczek Łukowski Józefów, Borki i Miasto Tomaszów Lubelski oraz Lubelską Fundację Rozwoju znalazł się na liście do dofinansowania.

    Projekt partnerski zakłada modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych urzędu, elektronizację obsług rady gminy, uruchomienie portalu partycypacji społecznej, modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wartość całego projektu wynosi 6 349 569,00 zł (w tym wartość projektu naszej gminy 1 216 993,00 zł), a kwota przyznanego dofinansowania z EFRR 5 397 133,65 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2019.

oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone