Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjumW dniu 5 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas narady omówione zostały zasady funkcjonowania dowozu uczniów z terenu Gminy Leśniowice na nowy rok szkolny 2017/2018 oraz sposoby pozyskiwania środków unijnych przez poszczególne placówki oświatowe.

Ponadto omówiono sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem Gminnego Dnia Edukacji Narodowej oraz Gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Na zakończenie podjęto dyskusję na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Bernadetta Tarlecka - Pelcel

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone