Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebranie Zarządu i Członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach
W dniu 12 października 2017 r. w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśniowicach odbyło się Zebranie Zarządu i Członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Gminnego Nr 7 w Leśniowicach.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Kazimierz Mazurek Przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego ZERiI w Chełmie oraz Pani Danuta Mikołajczyk Główna księgowa Oddziału ZERiI w Chełmie.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Barbara Jamróz podsumowując działalność poprzedniej kadencji za okres lipiec 2016 r. - październik 2017 r., oraz przedłożyła plany Koła na kolejne miesiące. Omówiono również  sprawy bieżące.

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak, który podziękował za dotychczasową współpracę Zarządowi i członkom Koła, życzył wielu udanych inicjatyw oraz obiecał dalszą współpracę i pomoc. Głos zabrał także Pan Kazimierz Mazurek, który przedstawił sukcesy i problemy Kół Emerytów w obecnych czasach.

W dalszej części zebrania dokonano wyboru Zarządu Koła Gminnego nr 7 w Leśniowicach na najbliższą kadencję. Jednogłośnie na kolejną kadencję Przewodniczącą została wybrana Pani Jamróz Barbara, Wiceprzewodniczącą Pani Krystyna Głaz, Skarbnikiem Pan Lech Popielnicki, Sekretarzem Pani Wiesława Gnida oraz członkiem zarządu Pan Eugeniusz Jagnicki. 

Wybranym serdecznie gratulujemy.

Podsumowując spotkanie Pani Barbara Jamróz podziękowała Panu Wójtowi za bardzo dobrą współpracę, GOPS w Leśniowicach oraz Pani Judycie Mróz z Biblioteki Publicznej w Leśniowicach za pomoc i bardzo dobrą współpracę.

oprac. Judyta Mróz

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone