Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

W dniu 13 października 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, dyrektorzy szkół wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi.

Otwarcia uroczystości i powitania gości dokonali uczniowie szkoły, którzy o zabranie głosu poprosili Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Wójt na wstępie swojej wypowiedzi serdecznie i gorąco podziękował gronu pedagogicznemu za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Podkreślił, że to dzięki pracy pedagogów, szkoły na terenie gminy są dobrze przygotowane do nauczania oraz do kształtowania młodego Polaka. Następnie złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół serdeczne życzenia cierpliwości, wytrwałości oraz wszelkiej radości płynącej z codziennej pracy z młodym pokoleniem. Życzył również zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy IV i VII Szkoły Podstawowej w Rakołupach, którą przygotowali pod okiem Pani Sylwii Tomaszewskiej.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Stowarzyszenia, która podkreśliła, że Dzień Edukacji Narodowej jest dniem szczególnym, w którym doceniana jest praca, trud i wysiłek włożony w edukację dzieci i młodzieży. Prezes wraziła również wyrazy szacunku za trudną i odpowiedzialną misję jaką pełnią każdego dnia w szkole. Następnie Prezes wraz z Wójtem wręczyła trzem nauczycielom nagrody Zarządu Stowarzyszenia.

W dalszej części nagrody zasłużonym nauczycielom oraz obsłudze, wręczyli wszyscy dyrektorzy szkół.

Na zakończenie Pani Raczyńska życzyła dyrektorom, nauczycielom i pracownikom obsługi samych sukcesów, nieustającej aktywności i kreatywności w pracy. Życzyła również wytrwałości, aby odnaleźli w tej pracy życiowe spełnienie, by dawała ona im satysfakcję z osiągnięć w pracy z dziećmi i młodzieżą. By ich wychowankowie mogli powiedzieć po latach, że czas spędzony w szkole procentuje, bo potrafią poruszać się „w trudnym i skomplikowanym współczesnym świecie."


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone