Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Wieczór poetycki Jarosława Smaleja
W dniu 15 października 2017 r. w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur w Kumowie Plebańskim mieliśmy niesamowitą okazję zobaczyć skrawek duszy naszego rodzimego poety – Jarosława Smaleja. 

Wieczór poetycki odbył się w ciepłej jesiennej atmosferze, przy świecach, śpiewie zespołu ludowego ,,Kumowianki”, akompaniamencie akordeonowym w wykonaniu Marcina Watrasa, a przede wszystkim przy wierszach recytowanych przez samego autora, które wzruszały uczestników spotkania do łez. 

Okazało się również, że nasz rodzimy poeta jest utalentowany wokalnie, co udowodnił głęboko zapadającym w pamięć i serce wykonaniem pieśni Bułata Okudżawy ,,Dopóki ziemia kręci się…”. 

Po tak emocjonującym spotkaniu nie zabrakło słodkiego poczęstunku.

Niedzielna impreza zaingerowała cykl spotkań poetyckich w Domu Spotkań na Pograniczu Kultur. Następny wieczorek, tym razem poświęcony naszej lokalnej poetce – Dianie Cichockiej, odbędzie się już w grudniu.

oprac. Agata Grzywińska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone