Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Szkolenie dotyczące zagrożeń oraz niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą  praca na wsi
W dniu 18 października 2017 r. w Domu Spotkań „Na Pograniczu Kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się szkolenie dla kobiet i dzieci. Spotkanie zostało zorganizowane przez KGW „Super Babki” przy współpracy z PT KRUS w Chełmie i dotyczyło zagrożeń oraz niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą  praca na wsi. 

Szkolenie prowadziła Pani Agnieszka Błaszczuk-Mech Kierownik Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Chełmie, a obejmowało szeroki zakres wiedzy który powinna posiadać każda kobieta pracująca w gospodarstwie. Prowadząca główny nacisk położyła na  bezpieczną pracę ze środkami ochrony roślin, które używane w nieodpowiedni sposób mogą powodować groźne zatrucia, oraz inne następstwa. Dzieci miały możliwość obejrzenia filmu, który w przystępny sposób przybliżał tematykę bezpieczeństwa na wsi, zarówno w obejściu, jak i podczas prac polowych. 

Po szkoleniu Panie miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy biorąc udział w teście, natomiast dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym.

W teście prewencyjnym uczestniczyło 13 kobiet, nagrodzone Panie to:  

  • I miejsce Monika Mazur
  • II miejsce Elżbieta Malinowska
  • III miejsce Beata Piersztel 

W szkoleniu dla dzieci uczestniczyło 10 osób, wyniki konkursu plastycznego:

  • I miejsce Franciszek Łukasiuk i Laura Gryniuk
  • II miejsce Julia Ziemianek i Marcin Malinowski
  • III miejsce Magda Koszelna i Patrycja Rogalska. 

Nagrody ufundowała PT KRUS w Chełmie. 

Paniom z KGW „Super Babki” oraz PT KRUS w Chełmie dziękujemy za tak cenną inicjatywę, w tym miejscu należy zaznaczyć, że na terenie naszej gminy niestety, co roku notowana jest duża liczba wypadków przy pracy w rolnictwie, prowadzimy w statystykach. Dlatego też działania jakie podejmują „Super Babki” by zapobiegać tym zdarzeniom są bardzo potrzebne, a świadomość i wiedza wyniesiona ze szkolenia mogą komuś ocalić zdrowie i życie.

oprac. Monika Mazur

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone