Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Pamiętamy o zmarłych

W dniu 2 listopada 2017 r. Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy wraz z Panem Czesławem Michalczukiem Prezesem Zarządu Gminnego PSL oraz Panem Jackiem Stańkowskim z-cą Kierownika USC, jak co roku odwiedzili groby mieszkańców naszej gminy zmarłych w roku bieżącym jak i poprzednich, spoczywających na cmentarzach w Bończy, Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim, Rakołupach i Wojsławicach.

W tym roku pożegnaliśmy 56 mieszkańców gminy.  Wśród nas zabrakło wieloletnich działaczy samorządowych, działaczy kultury oraz członków OSP, między innymi: Michała Bernikera, zam. Alojzów – strażaka OSP, Mieczysława Niemca zam. Sielec– strażaka OSP, Stanisława Wenczuka zam. Horodysko – strażaka OSP, Stanisława Hałasa zam. Sarniak – wieloletniego działacza PSL, Tadeusza Rymarskiego zam. Horodysko – kombatanta,  Józefa Szczepanika zam. Rakołupy Duże, Zbigniewa Szornala zam. Horodysko - byłych radnych Rady Gminy. 

W naszej pamięci pozostają również: Eugeniusz Zajączkowski, Andrzej Guz, Adam Dargiel, Jan Poznański, Marian Kaspruk, Lucjan Mądrzak i właśnie nad tymi grobami zostały zapalone znicze, będące pamiątką po tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności.

Święto zmarłych to dzień zadumy, swoistej żałoby, tęsknoty za tymi, których już nie ma i którzy potrzebują naszej modlitwy. Zatem niech ta modlitwa i zapalony znicz na ich mogiłach będą świadectwem naszej pamięci o nich.

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"
                                                                                                                                         W. Szymborska

oprac. Jacek Stańkowski

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone