Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Obchody Narodowego Święta NiepodległościW dniu 11 listopada 2017 r. odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim i Rakołupach. W kościele w Kumowie Plebańskim odbyła się także część artystyczna, pełna pieśni i wierszy  patriotycznych, wzruszających, a zarazem radosnych, którą wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Druga część Gminnego Święta Niepodległości odbyła się przy pomniku na placu zgromadzeń w Leśniowicach. W tegorocznych uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, ks. Jacenty Sołtys Proboszcz Parafii w Majdanie Leśniowskim, Pan Waldemar Szynal Prezes PKS w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Feliks Suchora z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi, strażacy ochotnicy, pracownicy oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczął Pan Jarosław Smalej, zgłaszając gotowość  mieszkańców gminy Leśniowice do rozpoczęcia Gminnych Obchodów Święta Niepodległości. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach, Publicznego Gimnazjum w Sielcu i szkół podstawowych w Leśniowicach, Rakołupach, Teresinie oraz odśpiewano hymn narodowy.

W dalszej części obchodów głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który powitał wszystkich obecnych, a następnie przypomniał, że Święto Niepodległości to uroczystość poświęcona ojczyźnie. To symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa. Zaapelował byśmy we współczesnym, wolnym i demokratycznym, polskim kraju rozumieli, czym jest i jaką wartość stanowi narodowa niepodległość i samodzielne państwo. 

Następnie podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w Gminnych Obchodach Narodowego Święta Niepodległości i przyczynili się do ich organizacji. Serdecznie podziękował wszystkim księżom za odprawione msze święte w intencji Ojczyzny i Polaków.

Kończąc swoją wypowiedź wójt z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzył wszystkim satysfakcji z rozwoju naszego państwa, naszej małej ojczyzny Gminy Leśniowice, mądrego korzystania z daru wolności oraz jedności w osiąganiu wspólnych celów na poziomie całego kraju i lokalnej wspólnoty.

Po wystąpieniu wójta odbył się montaż słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod okiem Pani Ewy Radzięciak – Kowalczuk oraz Pani Agnieszki Rosochackiej.

Następnie odczytano Apel Poległych za ojczyznę w celu uczczenia ich pamięci. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku poległych. Jako pierwsza w imieniu społeczności gminnej wieniec złożyła delegacja władz gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stefanem Prokopem Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Krzysztofem Sitarzem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jako drugi wieniec złożył przedstawiciel Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie. Wieńce złożyli także przedstawiciele Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, PKS Chełm oraz Chełmskiej Grupy Rowerowej. Symboliczne znicze przed pomnikiem zapaliły delegacje ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy oraz gimnazjum.

Uroczystość swoim występem uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierunkiem Pana Feliksa Suchory.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone