Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu


 

W dniu 20 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady zapoznano się z projektem budżetu gminy na 2018 rok  oraz dokonano analizy podatkowych uchwał okołobudżetowych na 2018 rok. 

Ponadto zapoznano się  z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok oraz przyjęto plany pracy na rok 2018:

  • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach,
  • Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach,
  • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W dalszej części narady zapoznano się z projektem planu pracy Rady Gminy Leśniowice na rok 2018 oraz z planami pracy stałych komisji Rady Gminy Leśniowice na rok 2018.

Podczas narady omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone