Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzęduW dniu 8 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady rozpatrzone zostały sprawozdania z działalności Rady Gminy Leśniowice oraz stałych komisji Rady Gminy za 2016 r.

Ponadto na posiedzeniu przedłożony został projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone