Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwaW dniu 6 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa.

Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom wnioski i uchwały podjęte podczas XXI obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 29 listopada 2017 r., zobowiązując do ich realizacji.

Rozpatrzone zostały Informacje z realizacji zadań w roku 2017 poszczególnych referatów i jednostek organizacyjnych Gminy, a także Informacja nt. organizacji spotkania wigilijnego. 

Omówione zostały także wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone