Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie z mieszkańcami dotyczące
instalacji OZE w gospodarstwach indywidualnych
W dniu 6 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne zorganizowane przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z mieszkańcami, którzy podpisali umowy na montaż instalacji solarnych lub fotowoltaicznych.

Przypomnijmy: w związku z podpisaną w dniu 27 listopada br. przez Gminę Leśniowice i Zarząd Województwa Lubelskiego umową oraz przyznaniem środków finansowych na dofinansowanie projektu pn. Leśniowice - gmina Malowniczego Wschodu stawia na odnawialne źródła energii”, złożonego do konkursu w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Gmina Leśniowice uzyskała prawno-finansową możliwość realizacji przedsięwzięcia. 

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego, sytuacji dochodowej oraz świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez zwiększenie produkcji energii  w oparciu o OZE na obszarze Gminy Leśniowice oraz promocję usług i rozwiązań w obszarze czystej energii.

Osiągnięcie tego celu nastąpi dzięki montażowi 273 instalacji w tym 19 fotowoltaicznych oraz 254 solarnych. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Leśniowice, którzy są głównymi beneficjentami przedsięwzięcia.

W trakcie spotkania Wójt Gminy przedstawił harmonogram prowadzonych działań, zasady uczestnictwa w przedsięwzięciu oraz wstępne założenia partycypacji w kosztach.

Jednocześnie poinformowano mieszkańców o uruchomieniu listy rezerwowej, na którą  będzie można się zapisać po 15 stycznia 2018 r., w przypadku wolnych miejsc.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Leśniowice w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub pod nr tel. 82 567 54 91.

oprac. Teresa Tkaczyk

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone