Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Leśniowicach
W dniu 13 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej urzędu Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Leśniowicach.

W spotkaniu udział wzięli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Artur Rutkowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz członkowie Zarządu OSP Leśniowice.

Podczas spotkania zostały omówione dotacje na zapewnienie gotowości bojowej dla jednostek ochrony włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, programy alarmowania „e-remiza” oraz edukacyjny „Ratujmy i Uczmy Ratować”, a także bieżące sprawy organizacyjne

oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone