Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na odbieranie odpadów komunalnych
z terenu naszej gminy
W dniu 20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowaną przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice a Gminnym Zakładem Obsługi  Sp. z o.o. z/s w Kol. Okopy, Gmina Dorohusk reprezentowanym przez Pana Dariusza Kamolę Prezesa Zarządu na odbieranie odpadów komunalnych oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Chełmskim z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Leśniowice.

Nowy wykonawca będzie świadczył usługi w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. zgodnie z poniższym  harmonogramem:Nowy sytem segregacji odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.


oprac. Marcin Kołodziej

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone