Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice
W dniu 21 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas posiedzeń członkowie komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2018 rok oraz  projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Poszczególne komisje wypracowały również swoje plany pracy na 2018 r. oraz zatwierdziły propozycje Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2018 rok.

Komisja Socjalna zaopiniowała Plany Pracy na 2018 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone