Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie podsumowujące działalność samorządu połączone z Wigilią GminnąW dniu 21 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Spotkanie podsumowujące działalność samorządu połączone z Wigilią Gminną.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice wraz z radnymi, Ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Piotr Buk Komendant Gminnego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniowicach, a także sołtysi, dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy, osoby starsze i samotne, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, zespoły muzyczne, twórcy ludowi oraz  pracownicy szkoły jak również urzędu gminy oraz jednostek podległych.

Uroczystość rozpoczęła Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach,  która powitała wszystkich obecnych.
W dalszej części spotkania głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który tradycyjnie podsumował działalność i zadania realizowane przez gminę w mijającym 2017 roku. 

Następnie Wójt podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wigilijnego spotkania. Podziękował również wszystkim mieszkańcom, radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy, pracownikom jednostek organizacyjnych i ich kierownikom, właścicielom, dyrektorom i prezesom zakładów pracy, dyrektorom szkół, zespołom śpiewaczym, twórcom ludowym, kołom gospodyń wiejskich, grupom nieformalnym, związkowi emerytów oraz zarządowi i członkom Polskiego Stronnictwa Ludowego za życzliwość, pomoc, zrozumienie i wspólne dźwiganie ciężaru spraw samorządowych, społecznych, administracyjnych i inwestycyjnych. Wójt podkreślił, że „To wspólne dzieło naszej Małej Ojczyzny - Gminy Leśniowice”.

 Na zakończenie wypowiedzi złożył serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i oby święta były pełne rodzinnego ciepła, radości i spokoju.

Nie zabrakło także jasełek w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach i wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. Andrzej Wołoszyn oraz wspólnego dzielenia się opłatkiem.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej świątecznej atmosferze przy wspólnym kolędowaniu z uczniami Publicznego Gimnazjum w Sielcu, braćmi Zielińskimi, a także zespołami śpiewaczymi z terenu gminy oraz Zespołem Muzycznym „Good Band”.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone