Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Obrady XXII sesji VII kadencji Rady Gminy LeśniowiceW dniu 28 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się XXII sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczyli zaproszenie goście w osobach: Pan Artur Rutkowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz Pan Czesław Michalczuk Prezes Gminnego Zarządu PSL w Leśniowicach.

Radni podczas obrad zapoznali się z Informacją Wójta Gminy oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie z realizowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Następnie Radni przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Budżet Gminy na 2018 r., plan pracy Rady Gminy Leśniowice, plany pracy stałych komisji RG, plany pracy jednostek organizacyjnych.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2017,
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu.

oprac. Elżbieta Kraczkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone