Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjumW dniu 16 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania Prezes zatwierdziła statuty szkół podstawowych po zmianach. Ponadto dyrektorzy przedstawili informacje na temat zorganizowanych ferii zimowych w szkołach oraz wypracowano kryteria naboru do klas I szkół podstawowych i przedszkoli dzieci mieszkających poza obwodem.

Dokonano także analizy zatrudnienia obsługi szkół od 1 września 2017 roku oraz ustalono części artystyczne, przygotowywane przez uczniów szkół, na poszczególne uroczystości gminne zaplanowane na 2017 r.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone