Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślinW dniach 27 - 28 lutego 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, zorganizowany przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie. W szkoleniu udział wzięło 30 osób.

Szkolenie zakończyło się testem sprawdzającym, po zaliczeniu którego uczestnicy otrzymali zaświadczenia ważne przez pięć lat i uprawniające do zakupu i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Są też jednym z wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance).

Bliższe informacje dotyczące planowanych szkoleń można uzyskać w Zespole Doradztwa Rolniczego tel. 82 564 32 34

oprac. Marcin Kołodziej

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone