Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzęduW dniu 1 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Pani Monika Durko Zastępca Wójta przekazała kierownikom uchwały podjęte podczas XVII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 23 lutego 2017 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto na posiedzeniu przedłożona została propozycja dotycząca organizacji Gminnego Święta Kobiet oraz omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa i sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone