Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów AlkoholowychW dniu 3 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W posiedzeniu uczestniczyła również Pani Monika Durko - Sekretarz Gminy.

Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok. oraz sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za lata 2015 - 2016.

Opiniowano również wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

oprac. Beata Radecka

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone