Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Święto Kobiet


W dniu 8 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach.

Na uroczystość, jak co roku, bardzo licznie przybyły przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, panie sprawujące funkcje radnych i sołtysów, dyrektorki szkół, panie działające w kole seniora, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, twórczynie ludowe, członkinie Polskiego Stronnictwa Ludowego, pracownice Urzędu Gminy, przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz panie sponsorujące imprezy gminne. W uroczystości uczestniczyła również Pani Bożena Deniszczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Wierzbicy.

Oprócz pań w uroczystości udział wzięli również zaproszeni panowie: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Krzysztof Sitarz oraz Pan Janusz Domański Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu oraz Pan Wojciech Potocki Dyrektor SP w Teresinie.

Uroczystość rozpoczęła Pani Agnieszka Raczyńska, która powitała wszystkich przybyłych gości, a następnie o zabranie głosu poprosiła Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Wójt w swoim wystąpieniu wyraził uznanie i podziw dla zaradności kobiet i podziękował, za to, że wśród tak licznych zajęć i obowiązków domowych czy też zawodowych, znajdują czas na aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym naszej gminy. Podsumował bardzo dobrą współpracę i wspólne osiągnięcia, zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych w 2016 roku. Kończąc swoje wystąpienie Wójt złożył wszystkim Paniom życzenia zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia marzeń. Następnie wspólnie z obecnymi Panami wręczyli wszystkim Paniom słodkie upominki w postaci czekolad.

Do życzeń dołączyła się również Pani Bożena Deniszczuk, która w imieniu własnym oraz Starosty Chełmskiego Pana Piotra Deniszczuka życzyła Paniom samych sukcesów, spełnienia marzeń oraz uśmiechu na twarzy. Życzenia zdrowia i zadowolenia złożyli także Pan Stefan Prokop oraz Pan Czesław Michalczuk.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna, podczas której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach pod kierunkiem Pana Tomasza Wielopolskiego oraz Pana Kamila Powagi, Zespól Flowers z Białopola, Zespół „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego oraz Zespół Pana Mariana Betiuka z Chełma.

Podczas spotkania odbyły się dwa konkursy z nagrodami oraz wręczono wszystkim Paniom ufundowane przez Panią Halinę Rekuta nasiona ogrodowych kwiatów o wdzięcznej nazwie Astry.

Przygotowanie tak uroczystego i wyjątkowego spotkania było również możliwe dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów t.j.:

  • Pani Annie Gajewskiej Prezes Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach,
  • Pani Halinie Rekuta Właścicielce Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego  Twój Dom - Twój Ogród z Pokrówki,
  • Panu Arkadiuszowi Mazurkowi Prezesowi Spółki Agro-Pom w Dębinie
  • Panu Franciszkowi Lubasiowi Prezesowi Banku Spółdzielczego w Leśniowicach,
  • Panu Franciszkowi Dobrukowi Właścicielowi Zakładu Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Chełmie,
  • Panu Janowi Kwiatkowskiemu Właścicielowi Zakładu "Azart" w Chełmie,
  • Państwu Elżbiecie i Jarosławowi Tarajko właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego w Leśniowicach,
  • Państwu Rajmundzie i Zbigniewowi Popielnickim właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego  „REN-ZBIG” w Leśniowicach.

Sponsorom serdecznie dziękujemy.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone