Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Forum Samorządowe pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”W dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie odbyło się Forum Samorządowe pod hasłem „Twój los w Twoich rękach”, w którym uczestniczyło ponad 1 600 samorządowców z całej polski, wśród nich Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.
Podczas forum omówiona została aktualna sytuacja samorządu terytorialnego oraz  opinie, propozycje i inicjatywy, a także dalsze działania lokalne i regionalne w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych.

Samorządowcy powołali Samorządowy Komitet Protestacyjny oraz podpisali „Kartę Samorządności”, w której zawarli „konstytucyjne zasady ustroju państwa”, domagając się przestrzegania ich przez rządzących i stanowiących prawo.

Ponadto w przyjętym podczas forum „Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych w obronie samorządności terytorialnej w Polsce” samorządowcy wyrazili sprzeciw wobec „wprowadzanych i zapowiadanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności o charakterze ustrojowym”.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone