Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

KierownictwoW dniu 20 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu.

Podczas narady rozpatrzone zostały sprawozdania za 2016 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach, a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani za lata 2015 – 2016.

Rozpatrzony został także Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2016 r. oraz Informacja z realizacji Gminnego program przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy gminy Leśniowice za rok 2016.

Ponadto na posiedzeniu przedłożone zostały projekty uchwał pod najbliższe obrady sesji, przewidziane na dzień 30 marca 2017 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone