Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Pogrzeb Śp. Mieczysława Gierczaka, wieloletniego Prezesa Gminnej Spółdzielni w LeśniowicachW dniu 29 marca 2017 r. w Kościele Parafialnym w Majdanie Leśniowskim odbył się pogrzeb Śp. Mieczysława Gierczaka, wieloletniego Prezesa Gminnej Spółdzielni w Leśniowicach. Śp. Mieczysław przeżył 77 lat, urodził się 25 sierpnia 1940 r. w Alojzowie i był mieszkańcem Majdanu Leśniowskiego.

W pogrzebie uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców gminy, Radni, Sołtysi oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Wójt zabierając głos wspomniał o zasługach Śp. Mieczysława, podziękował za wkład w rozwój Gminnej Spółdzielni w Leśniowicach oraz złożył rodzinie zmarłego najszczersze wyrazy współczucia.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone