Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniach 25 marca - 1 kwietnia 2017 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyło 19 członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Ponadto na zebraniu w jednostce OSP Leśniowice udział wziął Pan Artur Rutkowski Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Chełmie.

Na zebraniach zarządy OSP przedstawiali sprawozdania z dotychczasowej działalności za rok 2016, plany działania na bieżący rok, planowane inwestycje – remonty oraz zakup najpotrzebniejszego sprzętu pożarniczego.

oprac. Edward Szkałuba

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone