Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XI Droga Krzyżowa przypadająca w XII rocznicę śmierci Jana Pawła II
W dniu 2 kwietnia 2017 r. w Leśniowicach odbyła się uroczysta XI Droga Krzyżowa przypadająca w XII rocznicę śmierci Jana Pawła II.

W uroczystościach udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Krzysztof Sitarz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, ks. Grzegorz Zając Wikariusz Parafii p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kumowie Plebańskim, radni, sołtysi, grono pedagogiczne, uczniowie, pracownicy urzędu gminy oraz przybyli mieszkańcy gminy.
Uroczystość rozpoczęła się pod Urzędem Gminy Leśniowice. Od pierwszej rocznicy śmierci rozpoczęła się historia Drogi Krzyżowej ulicami Leśniowic. Przez 11 lat mieszkańcy licznie w niej uczestniczyli, modląc się w intencji Jana Pawła II, a także wypraszali u Niego potrzebne łaski dla siebie.

Następnie ks. Grzegorz Zając rozpoczął uroczystą Drogę Krzyżową ulicami Leśniowic. Rozważania Drogi Krzyżowej czytane były przez uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Leśniowice oraz przez Panią Monikę Durko Zastępcę Wójta Gminy Leśniowice.

Uroczystości zakończyły się w kaplicy w Leśniowicach Mszą Św. w intencji wszystkich mieszkańców. Przebieg uroczystości uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic.

oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone