Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzęduW dniu 4 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przekazał kierownikom uchwały podjęte podczas XVIII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytych w dniu 30 marca 2017 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto na posiedzeniu przedłożona została Informacja z przeglądu stanu dróg gminnych po okresie zimowym oraz omówione zostały wnioski z poprzedniego kierownictwa i sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone