Strona główna

































































Urząd Gminy Leśniowice

Uroczystość z okazji 30-lecia współpracy gminy Huszcza z samorządami gmin po stronie polskiej




W dniu 5 kwietnia 2017 r. w Huszczy na Ukrainie odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia współpracy gminy Huszcza z samorządami gmin po stronie polskiej.

W uroczystości tej uczestniczyli przedstawiciele gmin Fajsławice, Dorohusk i Leśniowice. Naszą gminę reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania odbyła się konferencja w sprawie osiągnięć samorządu Huszczy, a także omówiona została współpraca gminy Huszcza z samorządami z Polski, w tym z Gminą Leśniowice.

Końcowym akcentem tego wydarzenia było wspólne posadzenie drzew upamiętniających to wydarzenie.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone