Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej
w SP Leśniowice
W dniu 12 kwietnia 2017 r. na w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyła się inscenizacja Misterium Męki Pańskiej, na którą zaproszony został Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

W inscenizacji wystąpili uczniowie polskokatolickiej grupy katechetycznej pod opieką Pani Bernadety Sołtys. Motywem przewodnim tej inscenizacji była myśl o obecności Zmartwychwstałego Chrystusa we współczesnym świecie i życiu każdego z nas. Inscenizacja rozpoczęła się pieśnią „Ogród Oliwny”. Następnie prowadzone były rozważania wydarzeń związanych z męka Pańską według układu nabożeństwa „Drogi Krzyżowej”. Poszczególni uczniowie, ukazując obrazy kolejnych stacji tego nabożeństwa, zastanawiali się nad przesłaniem płynącym z poszczególnych wydarzeń. Perykopę o zmartwychwstaniu Pana Jezusa w wersji ewangelii według św. Jana odczytał ks. Jacenty Sołtys proboszcz parafii polskokatolickiej w Majdanie Leśniowskim.

Na zakończenie inscenizacji odśpiewano pieśń wielkanocną „Wesoły nam dzień dziś nastał”, a następnie Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor szkoły złożyła wszystkim nauczycielom, pracownikom, uczniom i ich rodzicom świąteczne życzenia. Do życzeń dołączyli się również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz ks. Grzegorz Zając wikariusz parafii rzymskokatolickiej w Kumowie Plebańskim.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone