Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Test gimnazjalny dla uczniów
W dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r. 45 uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Sielcu pisało test gimnazjalny.

W środę zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę humanistyczną: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. W czwartek gimnazjaliści zmagali się z testem matematyczno-przyrodniczym. W ostatnim dniu egzaminu trzecioklasiści  odpowiadali na pytania ze znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Prace gimnazjalistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną. O wynikach testu gimnazjalnego 2017 r. gimnazjaliści dowiedzą się dopiero w dniu zakończenia roku szkolnego. 

To jedna z ostatnich sesji egzaminu gimnazjalnego. W związku z wprowadzaną reformą edukacji od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, to znaczy nie będzie już naboru do klas I gimnazjów. Uczniowie obecnie uczący się w VI klasie szkoły podstawowej we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum przejdą do VII klasy szkoły podstawowej. Tak będzie się działo w kolejnych latach.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2018/2019. Od 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.

oprac. Bernadetta Tarlecka - Pelcel

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone