Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjumW dniu 21 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół podstawowych omówili projekty arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2017/2018.

Ponadto omówiono sprawy organizacyjne związane z koniecznością dostosowania pomieszczeń obecnej szkoły podstawowej do wymogów pracowni przedmiotowych fizyki, chemii i biologii w związku z deklarowaną przez dyrektorów szkół gotowością przyjęcia uczniów klas VII i VIII.

Na zakończenie odbyła się dyskusja na temat bieżącego funkcjonowania placówek.

oprac. Bernadetta Tarlecka - Pelcel

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone