Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie samorządoweW dniu 27 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice z inicjatywy Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach odbyło się spotkanie samorządowe w sprawie jego przyszłości. W posiedzeniu uczestniczyli Pan Piotr Deniszczuk Starosta Chełmski, Pan Daniel Słowik Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie, radni, sołtysi, pracownicy samorządowi oraz mieszkańcy.

Podczas obrad szeroko omówiono działalność samorządu oraz zapowiadane zmiany prawa wyborczego. Zapoznano z działaniami różnych grup i komitetów protestacyjnych w tym z podjętymi stanowiskami przez Lubelski Ruch Obrony Samorządności, Sejmik Województwa Lubelskiego, Związek Gmin RP, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Stowarzyszenie Oburzeni oraz Kartą Samorządności i Apelem przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca br. w Warszawie.

W dyskusji zebrani negatywnie odnosili się do proponowanych zmian dotyczących rewizji zakresu okręgów wyborczych, ograniczenia możliwości udziału w procesie wyborczym komitetów obywatelskich, podniesienia progów wyborczych, ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.

Wyrazem tego było sformułowanie wniosku o podjęcie działań omówienia tego tematu podczas obrad najbliższej sesji Rady Gminy Leśniowice.

oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone