Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Obchody 226 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 4 maja 2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyły się Gminne Obchody 226 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W uroczystości udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego w Leśniowicach, radni, dyrektorzy szkół z terenu gminy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież gimnazjum.

Obchody rozpoczął Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, który powitał wszystkich zgromadzonych.

W obecności pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy. W dalszej części uczniowie pod kierunkiem pani Sylwii Tomaszewskiej, pani Ewy Stańkowskiej i pana Kornela Matczuka zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, w którym przybliżyli wszystkim okoliczności tego ważnego dla naszego narodu wydarzenia, jakim było Uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Ten piękny majowy dzień był też okazją, by uzmysłowić, jak cennym darem jest „WOLNOŚĆ”:

            Jakże jesteśmy szczęśliwe
            dziś my - polskie dzieci,
            w wolnym urodzone kraju!
            Jakże jasno dziś nam Biały Orzeł świeci
            w dniu Trzeciego Maja!
                                    
                                        (Janina Majewska)

Na zakończenie spotkania Wójt Gminy wygłosił wystąpienie okolicznościowe, w którym podziękował wszystkim za wspaniałą postawę patriotyczną w tym dniu.

Ta wartościowa lekcja historii na pewno na długo pozostanie w pamięci.

oprac. Ewa Stańkowska

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone