Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzęduW dniu 5 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu zorganizowana przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy.

Podczas narady przedłożone zostały Informacje na temat organizacji zawodów sportowo-pożarniczych oraz Święta Ludowego zaplanowanych na dzień 28 maja br.

Ponadto przedłożona została Informacja nt. organizacji roku szkolnego 2017/2018 i zapoznano się z projektami arkuszy organizacyjnych w szkołach na terenie Gminy Leśniowice prowadzonych przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo – Samorządowe, Informacja z realizacji Programu budowy i ulepszania dróg gminnych i dojazdowych za 2016 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Omówiono również wnioski z poprzedniego kierownictwa, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.

oprac. Mariola Zawiślak

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone