Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Teatr Kurtyna z Krakowa w naszych szkołach

W dniach 8 - 9 maja 2017 r. odbyły się spektakle profilaktyczne przedstawione przez Teatr Kurtyna z Krakowa, które adresowane były dla dzieci i młodzieży ze szkół Podstawowych i Gimnazjum z terenu naszej gminy. Do szkoły podstawowej w Leśniowicach dowiezione zostały dzieci ze szkoły w Rakołupach i Teresinie. W szkole podstawowej w Leśniowicach i w Sielcu młodsze dzieci z klas 0 – 3 obejrzały przedstawienie pt.”Awantura o żabę”, które uczyło poznawać zasady zdrowego żywienia, oraz pokazywało niepożądane skutki uzależnień..W klasach 4-6 zaprezentowano opowiadanie pt.”Kto jak nie ja”, które opowiadało o młodzieży, która nie jest w pełni świadoma zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających w codziennym życiu.

Młodzież z Gimnazjum miała możliwość obejrzenia historii pt.” Kto jak nie ja”, oraz „Zamknięty rozdział” które podejmowały problematykę relacji w rodzinie oraz drogę młodego człowieka do uzależnienia od dopalaczy.
Inscenizacje były interesującą lekcją profilaktyki skłaniającą do  refleksji.

oprac. Beata Radecka

© 2001-2017 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone